Ve stínu meče. Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa Ve stínu meče. Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa Ve stínu meče. Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa

Ve stínu meče. Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa

Tom Holland

V šestém století našeho letopočtu byl Blízký východ rozdělen na dvě mocenská centra, Persii a Byzanc. Už o sto let později se ale na jejich místo prodrala nová velmoc – arabská říše.

Její bleskový vzestup znamenal v podstatě konec starověkého světa. Změny, které se v této chaotické době udály, však nebyly pouze geopolitické, svědčily o zásadní proměně lidské společnosti. Ta měla mít nepředvídatelné důsledky nejen pro současnost, ale také pro blízkou i vzdálenou budoucnost. To prozkoumal oceňovaný autor Tom Holland ve své nové knize, v níž se ponořil do historie oblasti Blízkého východu a Palestiny, kde má kořeny nejen evropská civilizace, ale i křesťanství, islám a judaismus. Jakou roli sehrála tato tři hlavní světová náboženství v boji o světovou nadvládu? Jaké místo náleželo císařům, šáhům a chalífům v tehdejších mocenských sporech při ustavování velkých říší? Proč mají Bible a Korán podobu, v jaké je známe dnes, a jak to ovlivňovalo tvorbu zákonů, architekturu, průběh bitev nebo dentální hygienu? Tom Holland zde přináší strhující a dramatický příběh rozmachu arabské říše se všemi jeho dopady pro západní svět.


V českom preklade konečne vyšla výborná historická kniha britského novinára Toma Hollanda. Opisuje v nej koniec Byzantskej a Sasánovskej ríše a nástup novej veľmoci Arabského kalifátu. Môžeme oprávnene tvrdiť, že vo včasnom stredoveku prebehol skutočný „stret civilizácií“. Tom Holland patrí medzi svetovú špičku v popularizácii histórie, dokáže aj „suché“ fakty písať ako dobrodružný príbeh. Ve stínu meče. Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa (Tom Holland , 2015)

Ďalšie odporúčania


Za důležitou knihu svých posledních týdnů a měsíců považuji Jízlivou potměšilost žití. Román Jiřího Kratochvila, píšícího génia, který čtenáři dává naději, že existuje ještě psaní, které není jen realistickým popisováním, ale hrou, gejzírem imaginace. Kratochvil je tvořící Brunensií a jako lokál patriot jsem rád za potvrzení, že dobrý román se bez Brna neobejde, myšlení "za" zkrátka vždy potřebuje svou periferii. Jízlivá potměšilost žití (Kratochvil Jiří, 2017)

Jízlivá potměšilost žití

Takýchto kníh je veľmi málo: nenápadných, pomalých a tichých. Pritom brilantne skomponovaných a zoštylizovaných. Jemnú a minimalistickú horskú baladu rakúskeho spisovateľa Roberta Seethalera Celý život o obyčajnom živote nenápadného človeka Andreasa Eggera najpresnejšie vystihuje tento zlomok: „Úplně na závěr svůj nový domov obehnal nízkým plotem a vyrobil branku z latí, a to pouze proto, aby ji jednou mohl otevřít případnému návštěvníkovi.“ Celý život (Robert Seethaler , 2017)

Celý život

„Niekedy sa hostia zabavia neskoro do noci, a vtedy sa objaví pán strážnik, a kto sám neodíde, toho pošle spať, a keby sa protivil, vymastil by ho prípadne pendrekom, alebo by ho zabásnul.“​ Túto z denníka Slovenský východ roku 1934 a podobné hlášky nájdete v historickom sprievodcovi košickými pohostinstvami v rokoch 1918-1948. Po knihe o najstaršom fungujúcom hoteli Bankov je to druhá z dielňe najmladších košických historikov a archivárov Dany Kušnírovej, Petra Annu a Viktora Lubyho. Je plná dobových dokumentov a fotografií a je rozdelená na tri časti. Prvá približuje všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad Košic, dejiny alkoholických nápojov, legislatívne opatrenia, činnosť košického pohostinského opatrenia. V druhej časti sa čitateľ oboznamuje s históriou najpopulárnejších pohostinských zariadení a v treťej je sprievodca súčasnými historickými podnikmi. A prečo Dostaveníčka? Ide o archaický výraz, ktoré označuje miesto dostavenia za účelom pohostenia, zábavy, či večerného posedenia. Košické dostaveníčka (Kušnírová Dana, 2016)